5532b04.jpg

2020-01-15 / KRAKÓW

Profesjonalnie o składkach ZUS i PŁATNIKU 10.02 oraz dylematach przy rozliczeniach i zwrotach w 2020r.

Pilnie zapraszamy pracowników Urzędów Pracy na 3-dniowe wyjątkowo praktyczne szkolenie!Data: 2020-01-15
Miejsce: KRAKÓW, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem (małopolskie)
Koszt za pierwszą osobę: 2400 zł
Koszt za następną osobę: 2400 zł
Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ podatku VAT
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 15:00
Czas trwania: 3 dni pobytu/ 3 dni szkolenia


WIOSENNA PROMOCJA - dla zgłoszeń nadesłanych do naszego biura do dnia 20/03/2020
– zaoferujemy, 200,00zł rabatu!


Wówczas cena za uczestnika wyniesie 2.200,00zł netto!

Powyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały dydaktyczne, art. piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z 2017, 3 x przerwy kawowe w czasie kursu; wyżywienie od lunchu w dniu przyjazdu do lunchu w dniu wyjazdu; nocleg na 2 doby. Standardowe zakwaterowanie w pokojach dwu i ew. trzy-osobowych, pokoje jednoosobowe wyłącznie za dodatkową dopłatą. Hotel/Pensjonat standard min.***

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń - najpóźniej do dnia 10 – 04 – 2020

Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona. 

CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA to:
 • Uzyskanie wyjątkowo praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych dotyczących składek i rozliczeń z ZUS w 2020, a także dopłat i zwrotów świadczeń dla bezrobotnych. Poznanie elementarnych zasad księgowości w zakresie: - poprawnego sporządzania listy wypłat, korekt świadczeń w Płatniku i Syriuszu.
 • Poznanie stricte autorskich i nieszablonowych zasad oraz metod pozwalających na SZYBKIE uzyskanie najwyższego stopnia poprawności danych - „poziom A”; w świetle aktualnych zasad weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS w 2020r.

 • Wskazanie skutecznych i jednoznacznych metod naprawy dotychczas otrzymywanych przez Urzędy Pracy z ZUS: a) Zawiadomień o błędach w dokumentach dostarczonych do ZUS oraz zastosowanej korekcie danych, b) Zawiadomienia o błędach w dokumentach złożonych za ubezpieczonych.

 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez swobodne działanie w programie PŁATNIK 10.02.002 – dzięki praktycznemu poznaniu wszystkich jego narzędzi i kreatorów oraz omówieniu jego pełnej funkcjonalności; a wszystko to w wyjątkowo przystępnym i praktycznym wymiarze!


ADRESAT SZKOLENIA: - wszyscy użytkownicy programu Płatnik, specjaliści ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń. Pracownicy zajmujący się zgłaszaniem do ubezpieczeń lub dokonywaniem rozliczeń z ZUS, w tym także pracownicy zajmujący się korygowaniem dokumentacji przekazanej już do ZUS, oraz Kierownicy dla ww. stanowisk w celach nadzoru, a także pracownicy działów rozliczeń i świadczeń oraz księgowości!
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:


Pani Arletta SOBACKA - renomowany wykładowca, wieloletni pracownik ZUS i doświadczony praktyk. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób niezwykle dynamiczny; rzeczowo, jasno i przystępnie oraz z dużym zrozumieniem problemów słuchaczy. Prowadząca szkolenia z zakresu programu Płatnik i korekt dokumentów ZUS już prawie 20 lat; w tym czasie przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy. Warto również podkreślić, iż zawodowy profesjonalizm oraz niespożyta energia naszego wykładowcy – zawsze pozostawiają niezapomniane wrażenia u naszych słuchaczy. Wielu z nich, często wraca na nasze spotkania, ujęci sposobem przekazywania wiedzy, jego skutecznością i efektywnością. Wykładowca świetnie zorientowany w specyfice i bieżących problemach Urzędów Pracy we współpracy z ZUS; prowadzi liczne konsultacje wewnętrzne m.in. w Urzędach Pracy.Pani Aleksandra Tyrka - renomowany wykładowca, wieloletnia główna księgowa PUP i doświadczony praktyk, zarówno z zakresu przepisów dotyczących ZUS jak i dotyczących ustawy o promocji (...). Trenerem jest od 2006 roku i przeprowadziła już kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i innych, nie tylko w Urzędach Pracy, ale także innych JST. Świadczenie pracy w publicznych służbach zatrudnienia pozwala jej na bieżące monitorowanie działań, weryfikację problemów oraz możliwości ich rozwiązywania w zakresie rozliczeń między PUP a ZUS. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób prosty i konkretny, a jednocześnie poparty przepisami oraz wyjaśnieniami, co znacznie ułatwia słuchaczom zrozumienie problemu. W trakcie zajęć jest otwarta na nowe pojawiające się problemy i pytania, co jest bardzo doceniane przez uczestników.FORMA SZKOLENIA: - 3 dni szerokich wykładów merytorycznych z praktycznymi przykładami i szeroką dyskusją. Pnadto ciekawe prezentacje multimedialne i bieżące wykorzystaniem programu Płatnik 10.02.002 wraz z bazą testową oraz bezpośrednim połączeniem z ZUS - przez prowadzących spotkanie.


Extra bonus – bezpłatne telefoniczne konsultacje trenerów z uczestnikami spotkania dostępne także po szkoleniu!FORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjnaCZAS TRWANIA3 dni pobytu/3 dni szkoleniowe/ łącznie 18 godzin dydaktycznych (810min)MIEJSCE SZKOLENIA KRAKÓW - dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem


Dzień  I – III   15 - 17/04/2020


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00.

Lunch o godz 15:00

Zajęcia 15/04/2020 - od godziny 16:00!
GODZINOWY  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Godzina

15/04/2020

Godzina

16/04/2020

17/04/2020

15:00 – 16:00

Lunch

8:00 – 10:00

Zajęcia

Zajęcia

16:00 – 17:30

Zajęcia

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

10:30 – 12:30

Zajęcia

Zajęcia

18:00 – 19:30

Zajęcia

12:30 – 13:30

Lunch

Lunch

20:00

Kolacja

13:30 – 16:00

Zajęcia

Konsultacje

x

x

20:00

Kolacja

x

Suma

- 180 min

Suma

- 390 min

- 240 minSZCZEGÓŁOWY  PLAN  NAUCZANIADzień I i III – wykład z programem PŁATNIK 10.02 - Pani Arletta SOBACKA1. Prawidłowa organizacja pracy w PŁATNIKU - czyli jak często i po co łączymy się z ZUZ w 2020?

 • ustawienie zakresu pobierania danych z ZUS,
 • ustawienie przekazu elektronicznego w zakresie generowania raportu z pobrania danych z ZUS;
 • ustalenie harmonogramu aktualizacji danych pobieranych z ZUS;
 • pobieranie list CRL, a możliwość pobierania plików aktualizacji.


2. Aktualizacja programu i danych płatnika, czyli po co nam ta wiedza... :

 • aktualizacja automatyczna,
 • aktualizacja ręczna, czyli z pliku,
 • aktualizacja danych na żądanie.


3. Szczegółowa analiza danych w kartotece płatnika:

 • omówienie rozbieżności w danych identyfikacyjnych płatnika składek istniejących w systemach kadrowo-płacowych i w IPP po aktualizacji;
 • synchronizacja danych po raz pierwszy, czyli ujednolicenie danych płatnika składek w systemach kadrowo-płacowych, w programie Płatnik i w ZUS-ie;
 • "Płatnik nie został zidentyfikowany w ZUS. Żadne dane płatnika nie zostaną pobrane"-omówienie zdarzenia;
 • automatyczne tworzenie dokumentów z poziomu kartoteki płatnika.


4. Szczegółowa analiza danych w kartotece ubezpieczonego, czyli widzę i wiem:


A. Blok danych identyfikacyjnych BDI po zasileniu wzorcową wersją danych identyfikacyjnych ubezpieczonego – WZI.

 • nowe zadania dokumentu ZUS ZIUA;
 • omówienie sposobu wysyłania dokumentów ZUS ZUA/ZZA, gdy dane identyfikacyjne w kartotece są różne od danych na dokumentach importowanych z systemów kadrowych, czyli synchronizacja danych po raz drugi;
 • wprowadzanie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego bezpośrednio na dokumencie,  w celu ułatwienia przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.


B.  Blok danych ewidencyjnych oraz adresowych:

 • przedstawienie sposobu zmiany/korekty ww. danych, w tym wskazanie możliwości korzystania ze słowników adresowych podczas wypełniania danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych;
 • wpływ informacji o zgonie na dokument ZUS ZWUA oraz weryfikację dokumentów rozliczeniowych.


C. Blok " członkowie rodziny":

 • omówienie sposobu zmiany/korygowania danych o członkach rodziny po aktualizacji z ZUS;
 • zgłaszanie członków rodziny, który powinni być ubezpieczeni, a po aktualizacji w kartotece brak zapisu;
 • możliwość automatycznego wyrejestrowania członków rodziny w związku z tworzeniem ZUS ZWUA dla osoby ubezpieczonej.


D. Blok " zgłoszenia do ubezpieczeń":

 • omówienie statusu " ZGŁOSZONY" lub "WYREJESTROWANY" i wpływu na weryfikację dokumentów rozliczeniowych;
 • zgłaszanie brakujących okresów ubezpieczenia;
 • korygowanie błędnie zgłoszonych tytułów ubezpieczenia;
 • korygowanie błędnie zgłoszonej daty przystąpienia do ubezpieczeń;
 • uzupełnianie brakujących wyrejestrowań z ubezpieczeń;
 • korygowanie błędnie podanej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń;
 • omówienie wysyłania jednocześnie wielu dokumentów ZUS ZUA/ZZA i ZUS ZWUA dla jednego ubezpieczonego przy użyciu mechanizmu " OZNACZ KOLEJNOŚĆ PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW W ZUS";
 • weryfikacja w kontekście tytułów ubezpieczenia zapisanych w kartotece, np. wyrejestrowania tytułu ubezpieczenie, jeśli nie nastąpiło jego zgłoszenie.


5. Szczegółowa weryfikacja dokumentów rozliczeniowych zaimportowanych z systemu Syriusz lub tworzonych w programie Płatnik w kontekście zapisów w kartotekach POTWIERDZONYCH W ZUS, czyli synchronizacja po raz trzeci:

 • automatyczna weryfikacja danych identyfikacyjnych płatnika składek i ubezpieczonych podanych na raportach rozliczeniowych i jej wpływ na przetwarzanie W KSI ZUS;
 • usuwanie rozbieżności danych identyfikacyjnych na raportach rozliczeniowych i w kartotekach ubezpieczonych;
 • badanie zgodności tytułu ubezpieczenia na raporcie rozliczeniowym z zapisami w kartotece ubezpieczonego oraz metody korygowania nieprawidłowości
 • weryfikacja zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnemu oraz metody korygowania ew. błędów;
 • analiza raportu rozliczeniowego dla osoby, dla której program wykrył datę zgonu   w kartotece ubezpieczonego;
 • wykrywanie brakujących raportów imiennych za ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika oraz sposób postępowania w ww. sytuacji;
 • badanie poprawności kodów tytułu ubezpieczenia oraz podstaw wymiaru składek, w szczególności w kodów, dla których została określona dolna lub górna wysokość,
 • omówienie zmian reguł weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie tzw. 30-krotności;
 • wyliczanie raportu imiennego z wykorzystaniem schematu wyliczenia składek dla kodów 3000XX lub 5000XX,
 • wskazanie możliwości składania więcej  niż jednej deklaracji rozliczeniowych w ramach jednego zakresu numerów;
 • omówienie rodzajów błędów, w tym. ostrzeżenie, informacja, błąd zwykły, krytyczny, że szczególnym uwzględnieniem błędów zwykłych.

6.   Wszystko o kompletach rozliczeniowych pobranych z ZUS w 2020:

 • metody pobierania kompletów rozliczeniowych za jeden, dwa lub n-miesięcy jednocześnie;
 • co to jest komplet rozliczeniowy?
 • wpływ kompletu rozliczeniowego na rejestr ubezpieczonych;
 • tworzenie IMIR;
 • tworzenia dokumentów rozliczeniowych KORYGUJĄCYCH.


7.  Dokumenty rozliczeniowe korygujące. Szczegółowe omówienie zmian w kreatorze tworzenia dokumentów rozliczeniowych nowych lub korygujących:

 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS;
 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych  na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS dla wybranych lub wszystkich ubezpieczonych.


8. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych korygujących.

 • sprawdzanie poprawności raportów w komplecie korygującym w oparciu o dokumenty przekazane do ZUS w obrębie całego okresu, za który składany jest raport korygujący, uwzględniając dokumenty już przetworzone w ZUS;
 • wykrywanie brakujących raportów dla ubezpieczonych np. raportów zerowych;
 • wykrywanie ubezpieczonych dla których nie sporządzono wyrejestrowania  z ubezpieczeń, w związku z tym system sugeruje brak raportu imiennego;
 • usuwanie powtarzających się pozycji raportu;
 • omówienie korygowania tytułu ubezpieczenia w kontekście danych w kartotece ubezpieczonego;
 • analiza przykładów, ze szczególnym uwzględnieniem roli kompletu w przeliczaniu składek na tworzonej deklaracji korygującej;
 • tworzenie korekt z uwzględnieniem "korekt z urzędu", czyli korekt sporządzonych przez ZUS;
 • wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.
 • o ww. statusie, jako nieodzowny element dalszej pracy w programie.


9. Tryby przetwarzania dokumentów w KSI ZUS w 2020:

 • tryb "natychmiast";
 • tryb "na następny dzień";
 • tryb "kolejka";
 • tryb "łączne przetwarzanie grupy danych".


10. Monitorowanie stanu przetwarzania dokumentów:

 • dokument oczekujący na przetwarzanie;
 • przetworzony;
 • częściowo przetworzony
 • odrzucony, analiza dokumentów o ww. statusie, jako nieodzowny element dalszej pracy w programie.

11. Przedstawienie funkcjonalności programu PŁATNIK dla płatników wielooddziałowych:

 • aktualizacja komponentów i bibliotek programu bez konieczności pobierania danych z ZUS;
 • blokowanie automatycznej wysyłki do ZUS;
 • oznaczanie w dedykowany sposób zestawów przekazywanych do centrali firmy z różnych oddziałów;
 • rozszerzenie kreatora importu plików KEDU o możliwość sumowania dokumentów przychodzących do centrali firmy z różnych oddziałów;
 • tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały.


12. Porządkowanie baz danych programu Płatnik:

 • tworzenie archiwum  i archiwizacja dokumentów,
 • odtwarzanie z archiwum,
 • weryfikacja kartotek ubezpieczonych – nadmiarowość kartotek ubezpieczonego,
 • eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze ubezpieczonych – zmiana/kartoteka danych,
 • łączenie kartotek ubezpieczonego,
 • rozłączanie kartotek ubezpieczonego,
 • optymalizacja baz Płatnika w celu poprawy wydajności pracy,
 • wykorzystanie słowników w Programie Płatnik w celu ułatwienia pracy,
 • niezbędne działania jakie powinien wykonać informatyk w celu poprawy wydajności pracy programu Płatnik.

13. Pytania i indywidualne konsultacje.

 Dzień II – wykład z prezentacją - Pani Aleksandra TYRKA


1. Ostatnie zmiany w zapisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - dotyczące zasad ustalania i opłacania składek na ZUS przez Urzędy Pracy w 2020r.:

- rozbieżności

- przepisy wspólne

- brak zapisów szczegółowych – interpretacja zapisów istniejących.2. Prawo a zapisy z raportów ZUS-U3:

- działania możliwe do podjęcia przez Urząd Pracy w kontekście przepisów aktualnie obowiązujących,

- przykłady rozbieżności w danych o ubezpieczonych,

- wpływ wykazanych błędów na rozliczenia składek w ZUS.


3. Ustalenie i rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej w sytuacji:


a) wypłaty świadczenia za okres wstecz, w związku z nowymi okolicznościami, mającymi wpływ na przyznane świadczenia (tzw. pierwsze naliczenie ):

- poprawne tworzenie list wypłat (ewentualna procedura awaryjna)

- korekta w RCA/RZA

- weryfikacja błędów

- ustalanie podstawy wymiaru składek


b) wypłaty świadczenia za okres wstecz, w związku z nieodebraniem poprzednio naliczonego świadczenia (tzw. korekta naliczenia/drugie naliczenie):

- poprawne tworzenie list wypłat

- weryfikacja błędów


c) dopłata świadczenia, np. w sytuacji przyznania świadczenia w wyższej wysokości niż pierwotnie:

- poprawne tworzenie list wypłat

- weryfikacja błędów

- ustalanie podstawy wymiaru składek


d) zwrotu świadczenia przez ZUS, w sytuacji przyznania świadczenia przez ZUS za okres wsteczny:

- poprawne tworzenie list wypłat

- korekta w RCA/RZA


e) zwrotu świadczenia przez bezrobotnego ( tzw. zwrot indywidualny):

- poprawne tworzenie list wypłat

- korekta w RCA/RZA

- ustalanie podstawy wymiaru składek.4. ZWROT SKŁADKI ZDROWOTNEJ BEZROBOTNEMU w 2020 - podstawy prawne oraz ich interpretacja w kontekście przepisów aktualnie obowiązujących oraz przepisów poprzednich:

- korekta w Płatniku,

- tworzenie listy wypłat,

- dokumentacja.


5. Najczęstsze błędy księgowe - popełniane przez urzędy pracy – jak ich unikać w 2020?

- brak zwrotów,

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- bezpodstawne wykazywanie oraz pozostawianie składek zdrowotnych w „rękach ZUS”,

- błędne kwoty składek naliczanych w korektach za okresy poprzednie.6. Zasady prawidłowej współpracy działów merytorycznych i księgowych wewnątrz PUP w zakresie rozliczeń ZUS-owskich w 2020r:

- terminowość tworzenia list z pierwszym naliczeniem składek za osoby z prawem i bez prawa do świadczeń a deklaracja DRA,

- korekty składek a dokumentacja księgowa niezbędna dla poprawnej weryfikacji kwot składek oraz przelewów,

- usuwanie list z naliczeniem pierwszym (w tym dotyczących wypłaty stypendiów), a potrzeby działów księgowości w zakresie wysokości składek do opłacenia,

- przykłady ewidencji księgowej operacji dotyczącej zwrotu zasiłku i wypłaty składki zdrowotnej oraz dokumentacja niezbędna do dokonania tych księgowań.


7. Pytania i indywidualne konsultacje.
Powyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017.

Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: Profesjonalnie o składkach ZUS i PŁATNIKU 10.02 oraz dylematach przy rozliczeniach i zwrotach w 2020r.
Data szkolenia: 2020-01-15
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem
Czas trwania: 3 dni pobytu/ 3 dni szkolenia
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
2400 zł 2400 zł
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 2400 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
 2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com