de5b9b1.jpg

2022-09-12 / szkolenie wewnętrzne

Konsulting finansowo-księgowy - szkolenia wewnętrzne dla działów księgowych PUP

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń zamkniętych dedykowanych wyłącznie dla działów księgowych PUP.


Data: 2022-09-12
Miejsce: szkolenie wewnętrzne, realizowane w siedzibie Urzędu w całym kraju. (mazowieckie)
Koszt za pierwszą osobę: 0 zł
Koszt za następną osobę: 0 zł
Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ podatku VAT
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 09:00
Czas trwania: 7 godzin + stosowne przerwy


UWAGA - poniższe szkolenie zrealizujemy w siedzibie każdego Urzędu Pracy w kraju - w dogodym dla Państwa terminie - ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY!
Celem szkolenia jest dokonanie analizy dokumentacji w jednostce, udzielenie pomocy w jej tworzeniu i weryfikacji oraz wskazanie ewentualnych błędów wraz ze sprawdzonym i skutecznym sposobem ich eliminacji.Szkolenie kierowane jest zarówno do osób nowych na stanowiskach księgowości oraz osób zajmujących się środkami trwałymi i ich inwentaryzacja w jednostce jak i do osób już pracujących na tych stanowiskach, lecz chcących odświeżyć, uporządkować, uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę nie tylko o wyżej wymienione elementy, lecz także o często spotykane w praktyce zagadnienia z działalności Urzędów Pracy.Poniżej wskazane przez nas przykładowe tematy/programy mogą być dowolnie modyfikowane według Państwa potrzeb - możemy do nich dodawać nowe moduły, usuwać czy też łączyć elementy z kilku programów.


Proponujemy m.in. następujące tematy szkoleń wewnętrznych:


1. Nowe wymagania w Urzędach Pracy w zakresie planów kont i ewidencji analitycznej związane z nowym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym informacja dodatkowa.


2. Analiza dokumentacji wewnętrznej, w tym polityki rachunkowości względem zmian wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.


3. Środki trwałe w jednostce – dokumentacja, obieg dokumentów, próg 10.000 zł, prawidłowa ewidencja księgowa, środki małocenne.


4. Inwentaryzacja w jednostce – analiza zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej, ich zgodności z aktami normatywnymi, praktyka stosowana w jednostkach a prawo.


5. Plan kont w ujęciu syntetycznym i analitycznym w jednostce – zapisy w Zakładowym Planie Kont a przepisy prawa, dostosowanie planów kont do wymogów sprawozdawczości finansowej, w tym nowej informacji dodatkowej.Każde z tych powyższych szkoleń, jego dokładny program, czas poświęcony poszczególnym zagadnieniom będzie ustalany indywidualnie według zgłoszonych przez Państwa potrzeb. Także materiały przygotowywane na szkolenia będą dostosowane do Waszych potrzeb i wymagań, a ich przygotowywane odbywać się będzie w oparciu o praktyczne przykłady pochodzące z prowadzonej działalności. Szkolenia odbywać się mogą zarówno w gronie wielu pracowników, jak i w formule indywidualnych konsultacji przystanowiskowych z poszczególnymi pracownikami.Uwaga - W przypadku konieczności głębszej analizy problemów czy też dokumentacji, nasza kadra trenerska dokonuje analizy także w formie elektronicznej, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Państwem. Wówczas nie będzie to typowe szkolenie w formule wykładów, ale główny nacisk zostanie położony na formę doradczą i konsulting w danym zakresie tematycznym. Jednocześnie zobowiązujemy się, iż wszelka wiedza oraz informacje uzyskane w tracie takich konsultacji wewnętrznych będą objęte tajemnicą i nie będą przez nas ujawniane i wykorzystywane i w żaden sposób po zakończeniu szkolenia/konsultacji.Szkolenia/konsultacje poprowadzi - Pani Aleksandra TYRKA - renomowany wykładowca, wieloletnia główna księgowa PUP i doświadczony praktyk, zarówno z zakresu przepisów dotyczących ZUS jak i dotyczących ustawy o promocji (...). Trenerem jest od 2006 roku i przeprowadziła już kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i innych, nie tylko w Urzędach Pracy, ale także innych JST. Świadczenie pracy w publicznych służbach zatrudnienia pozwala jej na bieżące monitorowanie działań, weryfikację problemów oraz możliwości ich rozwiązywania w zakresie rozliczeń między PUP a ZUS. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób prosty i konkretny, a jednocześnie poparty przepisami oraz wyjaśnieniami, co znacznie ułatwia słuchaczom zrozumienie problemu. W trakcie zajęć jest otwarta na nowe problemy i pytania, co jest doceniane przez uczestników.Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie – i zależny od czasookresu szkolenia i zaangażowania naszego trenera w proces doradczy.***

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem FSK Profesjonalista Panem Józefem Kwaśniewskim tel. 660 539 303; e-mail - dyrektor@profesjonalista.net.pl
Proponujemy m.in. następujące tematy szkoleń wewnętrznych:


1. Nowe wymagania w Urzędach Pracy w zakresie planów kont i ewidencji analitycznej związane z nowym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym informacja dodatkowa.


2. Analiza dokumentacji wewnętrznej, w tym polityki rachunkowości względem zmian wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.


3. Środki trwałe w jednostce – dokumentacja, obieg dokumentów, próg 10.000 zł, prawidłowa ewidencja księgowa, środki małocenne.


4. Inwentaryzacja w jednostce – analiza zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej, ich zgodności z aktami normatywnymi, praktyka stosowana w jednostkach a prawo.


5. Plan kont w ujęciu syntetycznym i analitycznym w jednostce – zapisy w Zakładowym Planie Kont a przepisy prawa, dostosowanie planów kont do wymogów sprawozdawczości finansowej, w tym nowej informacji dodatkowej.Wskazane przez nas przykładowe tematy/programy mogą być dowolnie modyfikowane według Państwa potrzeb - możemy do nich dodawać nowe moduły, usuwać czy też łączyć elementy z kilku programów.
Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: Konsulting finansowo-księgowy - szkolenia wewnętrzne dla działów księgowych PUP
Data szkolenia: 2022-09-12
Miejsce szkolenia: szkolenie wewnętrzne, realizowane w siedzibie Urzędu w całym kraju.
Czas trwania: 7 godzin + stosowne przerwy
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
0 zł 0 zł
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 0 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
  2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
  3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
  4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com