Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim

Dyrektor Urzędu - Pani Wioletta Lewandowska

Powiatowy Urząd Pracy w w Nowy Dworze Gdańskim poświadcza, iż na zlecenie tutejszego Urzędu w dniach 5 października 2018 roku został przeprowadzony instruktaż przystanowiskowy na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 - oraz NOWOŚĆ 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" (...) Wiedza przekazana uczestnikom podczas szkolenia, a zwłaszcza rady praktyczne na pewno usprawnią proces wykonywania bieżących zadań oraz wpłyną na ich lepszą efektywność. W imieniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowy Dworze Gdańskim polecam szkolenia organizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako odznaczające się wysokim poziomem i tym samym wyróżniające się spośród innych ofert.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Dyrektor Urzędu - Pani Łucja Greczyło

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie potwierdza, że Firma Szkoleniowo-Konsutingowa Profesjonalista w dniu 28 września 2018r. przeprowadziła szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 15 pracowników Powiatowego  Urzędu Pracy w Złotowie na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" (...)
Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Zdaniem uczestników, szkolenie pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań statystycznych oraz realizację wynikających z tego innych obowiązków zawodowych (...) Z przyjemnością rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsutingową Profesjonalista z siedzibą w Świeciu jako doświadczonego, profesjonalnego i kompetentnego partnera w realizacji szkoleń. 
Referencja - skan

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pani Dorota Hass

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51 – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej. Szkolenie zrealizowano w terminie: 11 – 12 października 2018r., w Hotelu Filmar w Toruniu; a tematem spotkania było:

Dzień I - Skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego wraz z prawidłowym wykorzystaniem przez organy informacji zawartych w raportach ZUS U1-U7 w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dzień IIZmiany przepisów dotyczących rynku pracy w świetle projektu MRPiPS  -  Ustawa o Rynku Pracy. Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia trenerzy: Pan Grzegorz ŚWIDER i Pani Edyta BROŻYNA – spełnili wymagania słuchaczy.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

Dyrektor Urzędu - Pan Krzysztof Wasilewski

Firma "Profesjonalista" w sierpniu 2018 roku wykonała usługę merytoryczno-informatyczną uporządkowania dokumentów rozliczeniowych w bazie PŁATNIK w zakresie uzupełnienie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku dla kilku tysięcy osób.
Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Profesjonalista" przyszłym klientom jako rzetelnego i doświadczonego partnera.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Dyrektor Urzędu - Pan Grzegorz W. Prokop

Instytucja szkoleniowa: Profesjonalista Firma Szkoleniowo Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie organizowała szkolenie zamknięte dla grupy 12 pracowników "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" w terminie 8.06.2018 prowadzone przez Pana Grzegorza Świder.
Szkolenie przeprowadzone było z należytą starannością, w sposób rzetelny, na wysokim poziomie dydaktycznym i merytorycznym. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz wysokie kwalifikacje Pana Grzegorza  Świder wpłynęły na pozytywną ocenę szkolenia zarówno ze strony Urzędu Pracy, jak i samych uczestników szkolenia (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Beata Hejman

W dniach 22 - 23 maja 2018r. Firma Szkoleniowo Konsultingowa Profesjonalista zorganizowała szkolenie pt. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.
Usługi świadczone przez Pana Grzegorza Świder zrealizowane zostały z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami skierowanych pracowników. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania w zakresie organizacji szkolenia, kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom wiedzy prowadzącego zajęcia. (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Pawlak-Kornacka

Powiatowy Urząd Pracy w w Ostrowie Wielkopolskim zaświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsutingowa Profesjonalista (...) zorganizowała i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Powiatowego  Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim pn. "Wykorzystanie informacji zawartych w U1-U4 oraz sprawozdawczość MPiPS 01 i MPiPS 02 -oraz jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" w terminie 7-8 maja 2018r.
Szkolenie odbyło się zgodnie z zawartym harmonogramem. Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością, dobrą organizacją oraz pełnym zaanagażowaniem w ww. szkoleniu. Trener prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder posiadał odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do pracy z grupą co w pełni spełniło oczekiwania uczestników szkolenia. (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 11-13 kwietnia 2018r. zorganizowała szkolenie pn.: "Program Płatnik IPP oraz komunikacja z ZUS w 2018 - kurs dla średnio i mocno zaawansowanych" dla 3 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (...) Konsultant Grzegorz Świder, prowadzący zajęcia wykazał się profesjonalizmem oraz wysokimi umiejętnościami dydaktycznymi, dzięki czemu szkolenie było ciekawe i wywołało ogromne zaintresowanie osób szkolonych (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Dyrektor Urzędu - Pani Wiesława Matusiak

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziłą w dniach 20-21 marca 2018 roku (I grupa 20 osób) i 18-19 kwietnia 2018 roku (II grupa 20 osób) szkolenie zamknięte pod nazwą: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz NOWOŚCI dla PUP w 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na zmiany!". Szkolenie zostało przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.
Usługi świadczone przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA oceniam jako wysoce fachowe, kompetentne i profesjonalne. Program szkolenia, organizacja i sposób przeprowadzenia były wykonane z należytą starannością i rzetelnością. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i przybliżyło zagadnienia związane z tematem szkolenia (...)
Referencja - skan

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Dyrektor Pan mgr inż Jerzy Sąpel

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie potwierdza, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa przeprowadziła w dniach 15-16 marca 2018 szkolenie zamknięte /warsztaty komputerowe/ dla służb kadrowych z terenu tut. RDLP na temat: "VADEMECUM programu PŁATNIK IPP oraz komunikacja z ZUS i E-zwolnienia".
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trener Pani - Arletta Sobacka, umiejętnie przekazywała swoją wiedzę oraz stworzyła przyajzdną atmosferę w trakcie szkolenia, którego tematyka jest szczególnie wymagająca. Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą stanannością i zostało wysoko ocenione przez uczestników (...)
Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com