Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

p.o. Dyrektora Urzędu - Pani Barbara Gil

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach 24-25 sierpnia 2020 była organizatorem szkolenia pt. "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020. Program Płatnik IPP - szybki kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych" , w którym uczestniczyło czterech pracowników  naszego Urzędu. (...) Firma zorganizowała szkolenie z dużą starannością tj. przygotowanie merytoryczne wykładowcy, znajomość tematu, umiejętność przekazania treści - pracownicy ocenili bardzo wysoko. Pozyskana wiedza i nowe umiejętności zakwalifikowane zostały przez uczestników, jako bardzo przydane na obecnym stanowisku pracy.
Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (....) jako partnera rzetelnie organizującego i realizującego szkolenie.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 10-11 sierpnia 2020r. zorganizowała szkolenie pn.: "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020" (...)
Szkolenie zostało przeprowadzone z największą starannością pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, zgodnie z przyjętym programem oraz w zaplanowanym terminie. Profesjonalne podejście firmy, przejawia się przed wszystkim doskonałym zrozumieniem naszych oczekiwań i prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie realizacji szkolenia (...)
Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim rekomenduje firmę PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa jako rzetelnego Partnera realizującego usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku oraz załatwianie spraw z wykorzystaniem drogi elektronicznej” (...)
Firma zapewniła wykładowcę z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym. Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce. (...)
W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Jan Mazur

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA ul. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz realizowała w dniach 12-13 marca 2020r., szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przy stanowiskowego pt. ""Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U7 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020r." w którym brali udział pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.
Wg. opinii uczestników szkolenia Pan Grzegorz Świder, który był trenerem, dokładnie i profesjonalnie przekazywał niezbędną wiedzę uczestnikom szkolenia, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć. Powyższe szkolenie zostało wykonane z należytą starannością
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Henryk Ręcławowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie oświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA ul. gen. F.Kleeberga 2 Bydgoszcz, zrealizowała w terminie 9-11.03.2020r., usługę szkoleniową  pt. "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2020." W szkoleniu wzięło udział 26 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.
Firma zapewniła wykładowcę z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym, Pan Grzegorz Świder. Doskonały kontakt z grupą i wysoki poziom wiedzy trenera pozwolił uczestnikom na uzupełnienie posiadanej już wiedzy i weryfikację dotychczas stosowanej praktyki.
Polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA w Bydgoszczy jako rzetelnych współpracowników i kontahentów, a trenera jako doskonale przygotowanego do prowadzenia szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Dyrektor Urzędu - Pani Beata Korpowska

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu poświadcza należycie wykonaną usługę w formie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla grupy 12 pracowników naszego Urzędu  przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową "PROFESJONALISTA" z siedzibą w Świeciu ul. Chopina 51. Tematem szkolenia było: "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2020." Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego - PUP w Wągrowcu, w wymiarze 12 godzin w dniach 12-13 lutego 2020r. Na podstawie ocen dokonanych przez uczestników szkolenia stwierdzamy, że trener szkolenia wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie przedstawianego tematu oraz komunikatywnością z uczestnikami szkolenia. Szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Możemy polecić firmę PROFESJONALISTA jako sprawdzoną i wiarygodną firmę szkoleniową.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor Urzędu - Pani Anna Ilczuk

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniu 1 lutego 2020 roku przygotowała  i zrealizowała szkolenie zamknięte dla 20 osobowej grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020". Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez trenera Pana Grzegorza Świder zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkolenia oraz dobra współpraca z Wykonawcą pozwala polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA innym jednostkom jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Wilamowska

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w okresie od 16.12.2019r do 18.12.2019r.  przeprowadziła szkolenie zamknięte wraz z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim na temat: "Praktyczna obsługa elektronicznej rejestracji w module - praca.gov.pl".
Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Program szkolenia został przystosowany do naszych potrzeb. Nabyta wiedza podczas szkolenia pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań.
Prowadzący szkolenie wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnością odpowiedniego przekazu wiadomości. Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do dstosowania w praktyce. W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 5 grudnia 2019 r. szkolenie zamknięte nt. "Pomoc osobom niepełnosprawnym przez PSZ - czyli ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zagadnienia praktyczne i prawne- dla grupy 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Agnieszka Jassel

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu, ul. Chopina 51, w dniu 6.12.2019 roku przeprowadziła Szkolenie wewnętrzne pn. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 – ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS – by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz Nowość 2019 – raporty ZUS U5, ZUS U6, ZUS U7 - przygotuj się na zmiany" dla 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Szkolenie, które odbyło się w siedzibie Urzędu przeprowadził Pan Grzegorz Świder.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, spełniło oczekiwania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, którzy byli uczestnikami. Jakość świadczonych usług przez  firmę szkoleniową PROFESJONALISTA oraz przygotowanie merytoryczne trenera oceniamy wysoko. Jest to godna polecenia jednostka szkoleniowa.
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com