Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

Dyrektor Urzędu - Pani Justyna Tyszkiewicz

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu współpracował z Firmą Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista (...) Usługa obejmowała udział pracowników w szkoleniu zamkniętym oraz wsparcie informatyczne na temat: "Porządkowanie i porównanie baz danych programu PŁATNIK IPP vs. SYRIUSZ STD"; które przeprowadzili: szkolenie - trener: Pani Arletta Sobacka; prace informatyczne - konsultant Pan Grzegorz Świder.
W/w usługa zrealizowana została w sposób profesjonalny i rzetelny. Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym. Trener wykazał się bogatą wiedzą zawodową, doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Forma prowadzenia zajęć umożliwiła uczestnikom czynny udział w ćwiczeniach z zakresu omawianych zagadnień, co wzbogaciło szkolenie i pogłębiło wiedzę pracowników. Jednocześnie atutem szkolenia była możliwość wymiany i poglądów. Natomiast prace informatyczne pozwoliły na sprawne uporządkowanie dokumentacji ubezpieczeniowej osób bezrobotnych zgromadzonej w systemach informatycznych Płatnik i Syriusz. (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pani Agnieszka Jassel

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Bydgoszczy (...) w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2022 roku przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla grupy 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w w Nakle nad Notecią pn. "Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz".
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, spełniło oczekiwania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w w Nakle nad Notecią, którzy byli uczestnikami szkolenia.
Jakość świadczonych usług przez firmę szkoleniową PROFESJONALISTA oraz przygotowanie merytoryczne trenera Pana Grzegorza Świder oceniamy bardzo wysoko. Jest to godna polecenia jednostka szkoleniowa.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 6 - 7 czerwca 2022r. szkolenie zamknięte nt. "Rozliczanie, monitorowanie, ewaluacja projektów unijnych w ramach POWER 2014-2020" - dla grupy 8 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.
Referencja - skan

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Paweł Klamka

Niniejszym zaświadczamy, iż PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  z siedzibą przy ul. gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla 35-osobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-P UW. Szkolenie zrealizowano w terminie: 19 – 20 maja 2022r., w Pałac Poledno - Poledno 2, 86-122 Bukowiec; a tematem spotkania było:

Dzień I Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w świetle przepisów dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień II Poprawne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana w pełni należycie oraz zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadząca zajęcia Pani Agnieszka Posłuszny –  Radca prawny – spełniła wymagania słuchaczy. Mając powyższe na uwadze z pełnym przekonaniem, rekomendujemy ww. firmę, jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie szkoleń.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Dyrektor Urzędu - Pani Marzanna Skoczek

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu skorzystał z oferty firmy szkoleniowo-konsultingowej Profesjonalista dotyczącej szkolenia zamkniętego dla grupy 15 pracowników, pt. „Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz”, które odbyło się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób staranny i należyty zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Zakres tematyczny dopasowany został do wymagań w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia przeprowadzone przez trenera Pana Grzegorza Świdra w pełni spełniły oczekiwania słuchaczy i pozwoliły na efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań, a także sprawniejszą obsługę systemu Syriusz.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Dyrektora Urzędu - Pani Ewa Andziulewicz

24.03.2022r. - 25.03.2022r. Profesjonalista Firma Szkoleniowo - Konsultingowa z siedzibą w Bydgoszczy przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 2-dniowe szkolenie pt. "NOWE zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych do ZUS  - ważne zmiany od 1 stycznia 2022r. Vademecum programu PŁATNIK.
(...) Szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką zostało wykonane z należytą starannością i profesjonalnie, a trenerka przekazała wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Proces związany zarówno z przygotowaniem szkolenia jak i jego przebiegiem spełnił nasze oczekwiania, a koordynacja szkolenia odbyła się na wysokim poziomie.
Z przyjemnością udzielamy referencji firmie Profesjonalista w zakresie realizacji szkoleń.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Dyrektor Urzędu - Pan Witold Woźniakowski

Powiatowy Urząd Pracy w w Zduńskiej Woli zaświadcza, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy była organizatorem szkolenia pn." Problemy napotykane w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji (…) – studium przypadków, analiza dokumentacji wewnętrznej, w tym polityki rachunkowości.” , którego uczestnikami byli pracownicy Działu Finansowo-Księgowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli.
W dniu 05.04.2022r. zostało przeprowadzone szkolenie w siedzibie PUP jako konsultacje przystanowiskowe oraz w postaci kilkukrotnych konsultacji on-line.
Szkolenie przeprowadzone było przez Panią Aleksandrę Tyrka. Profesjonalizm i zaangażowanie organizatora oraz wysokie kwalifikacje konsultanta wpłynęły na pozytywną ocenę przeprowadzonego szkolenia. Trener wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego.
Mając powyższe na uwadze z pełnym przekonaniem, rekomendujemy ww. firmę jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie szkoleń.


Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

W dniach 21-22 kwietnia 2022r. PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy przeprowadziła szkolenie pn.: "Nowelizacja KPA oraz E-doręczenia – ważne zmiany od 5.10.2021r., dla 25 osobowej grupy pracowników. (...) Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem technik warsztatowych (ćwiczenia , prowadzenie dyskusji, wykład), które zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia jak i dyrekcję. (...)
Trener Pan dr Mariusz Śmigiel wykazał się bardzo wysokim poziomem wiedzy w zakresie przepisów KPA. Przekazywana wiedza była dostosowana do uczestników szkolenia, reprezentujących wszystkie działy Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pan Henryk Soboń

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Bydgoszczy wykonała w dniach 7-8 kwietnia 2022r. szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach nt "Kreatywne wykorzystanie raportów ZUS U1 – ZUS U7 - przez Urząd Pracy w 2022r.,  oraz Vademecum programu PŁATNIK IPP", które przeprowadził Pan Grzegorz Świder.
Usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z zawartą umową oraz z należytą starannością. Pan Grzegorz Świder wykazał się profesjonalizmem oraz szeroką wiedzą w zakresie ww. tematyki szkolenia. Wszelkie informacje przekazane zostały w sposób przystępny i zrozumiały a wszystkie wątpliwości były rozwiązane na bieżąco.
Z pełnym przekonaniem polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA w zakresie realizacji szkoleń.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Dyrektor Urzędu - Pan Sławomir Majewski

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie potwierdza, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  Kwaśniewski Józef, ul. gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz w dniach 01-02.04.2022r., zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników urzędu szkolenie zamknięte pn. „Przystępnie o E-doręczeniach oraz praktycznie o obsłudze dokumentacji elektronicznej w działaniach PUP dla platformy:- praca.gov.pl / ePUAP / PUE ZUS.”
Wyżej wymieniona usługa szkoleniowa została wykonana należycie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Odzwierciedleniem tego była wysoka ocena jaką wystawili uczestniczy tego szkolenia.
PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  Kwaśniewski Józef to kompetentny i rzetelny partner w realizacji usług szkoleniowych.
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com