Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. "Ścieżka Klienta powiatowego urzędu pracy od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018/2019" (...)
Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonego trenera o bardzo wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej, w sposób rzetelny i fachowy obejmując tematykę szkolenia. Szkolenie to w pełni spełniło oczekiwania biorących w nim udział pracowników Urzędu. (...) Współpraca za Firmą Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA i jakość świadczonych przez nich usług oceniamy wysoko, co pozwala nam polecić tą firmę jako wiarygodnego i solidnego partnera w zakresie realizacji usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Henryk Ręcławowicz

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa "Profesjonalista" wykonała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie usługę merytoryczno-informatyczną na temat: Porządkowanie i porównanie baz danych programu PŁATNIK IPP  vs. SYRIUSZ STD.
Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. (...) Profesjonalizm, zaanagażowanie oraz wysoka wiedza jak też kompetencje pracowników firmy pozwoliły uzyskać
jeszcze efektywniejszą i sprawniejszą współpracę pomiędzy naszym urzędem a jednostkami ZUS, jak również doprowadziły do uzyskania maksymalnej zgodności danych zawartych w bazach programów PŁATNIK vs. SYRIUSZ STD. Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Profesjonalista" przyszłym klientom jako rzetelnego i doświadczonego partnera, świadczącego usługi na najwyższym poziomie.
Referencja - skan

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pani Dorota Hass

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51 – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla 52-osobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-P UW. Szkolenie zrealizowano w terminie: 18 – 19 czerwca 2019r., w Hotelu Rondo w Wąbrzeźnie; a tematem spotkania były:

Dzień I Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1265 z późn.zm) wykładowca dr Mariusz Śmigiel.

Dzień II – Zdobycie umiejętności poprawnego prowadzenia i usprawnienia prowadzonego postępowania administracyjnego po nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) – wykładowca mgr Edyta Brożyna.

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia trenerzy: Pani Edyta Brożyna oraz Pan Mariusz Śmigiel – spełnili wymagania naszych słuchaczy.

Referencja - skan

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Główny Specjalista - Pani Agnieszka Bartosiak

Urząd Pracy m.st. Warszawy potwierdza, że 6 czerwca 2019r.  w Warszawie odbyło się zamknięte szkolenie na temat: "Korekty indywidualne osób zgłoszonych do ubezpieczenia 0910, 0911, 0920, 0940, 0941, korekty finansowe deklaracja DRA i rozliczenia pieniężne korekt oraz procedura podstępowania w sprawach wątpliwych między Płatnikiem a ZUS", zorganizowane przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa, w którym uczestniczyło sześciu pracowników Urzędu Pracy w Warszawie.
Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Panią Arlettę Sobacką w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Uczestnicy potwierdzili profesjonalizm oraz wysokie komptencje wykładowcy a właściwy wybór materiałów wspomagających oraz ogromna wiedza prowadzącej miała duży wpływ na zadowolenie uczestników szkolenia. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta na powyższym szkoleniu ułatwi rozwiązywanie codziennych problemów pracownikom Urzędu Pracy i pozwoli na bezbłędne wykonywanie powierzonych im zadań w zakresie pracy z programem Płatnik. (...)

Referencja - skan

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Główny Specjalista - Pani Agnieszka Bartosiak

Urząd Pracy m.st. Warszawy potwierdza, że w dniach 28-29 maja 2019r.  w Warszawie odbyło się zamknięte szkolenie na temat: „Szkolenie z zakresu wymiany danych pomiędzy PUP a ZUS – Raporty ZUS U1-U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018/2019.”, zorganizowane przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa, w którym uczestniczyło 16 pracowników Urzędu Pracy w Warszawie.
Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Uczestnicy potwierdzili profesjonalizm oraz wysokie komptencje wykładowcy i właściwy wybór materiałów wspomagających. Instruktaż przy stanowisku pracy pozwolił na zadawanie pytań na nurtujące ich tematy, na które uzyskali od razu odpowiedź i instruktaż jak pracować w programie komuterowym aby uzyskać zamierzony efekt. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta na powyższym szkoleniu ułatwi rozwiązywanie codziennych problemów pracowników Urzędu Pracy i pozwoli na bezbłędne wykonywanie powierzonych im zadań. (...)

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

W dniach 11 - 12 czerwca 2019r. Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy szkolenie pn.: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2019", którego uczestnikami byli pracownicy Urzędu.
Ww. usługa wykonana została należycie. Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i terminowy. Wykładowca prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w przekazywaniu istotnych dla nas informacji. Współpracę z ww. jednostką oceniam pozytywnie oraz rekomenduję jako solidnego i sprawnego organizatora szkoleń.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie

Dyrektor Urzędu - Pani Ewa Strzelecka

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa ze Świecia na zlecenie tut. Urzędu w dniach 7-8 czerwca 2019r. zorganizowała  i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu pn. na temat: "Zmiany w zakresie profilowania i IPD w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 14 czerwca 2019 oraz nowe regulacje RODO". (...)
Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera posiadającego bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego szkoleniem. Współpraca z jednostką szkoleniową na każdym etapie organizacji powyższego szkolenia układała się pomyślnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami (...)
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor Urzędu - Pani Anna Ilczuk

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniu 18 maja 2019 roku przygotowała  i zrealizowała szkolenie zamknięte dla 24 osobowej grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018". Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez trenera Pana Grzegorza Świder zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkolenia oraz dobra współpraca z Wykonawcą pozwala polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA innym jednostkom jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pan Cezary Gawroński

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista w dniach 11-15 marca 2019 przeprowadziła usługę szkoleniową "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019" dla 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Szkolenie zostało poprzedzone procesem rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, który pozwolił nam na dostosowanie jego programu do naszych potrzeb. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i terminowo, jak również spełniło nasze oczekwiania zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. (...)
Dla nas FSK PROFESJONALISTA nie jest jedynie kolejną firmą, z którą współpracujemy. PROFESJONALISTA to rozwój dla naszych pracowników oraz wzrost kompetencji. A przede wszystkim zadowolenie uczestników. W związku z powyższym polecam FSK PROFESJONALISTA, jako rzetelnego partnera, świadczącego wysokiej klasy usługi szkoleniowe.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Dyrektor Urzędu - Pan Ryszard Pawlewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach w dniach 27-28.03.2019 zorganizował szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przystanowiskowego dla grupy 12 pracowników tutejszego urzędu na temat "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019", które zostało zorganizowane przez firmę Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa.
Szkolenie zostalo przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym przez doświadczonego trenera Pana Grzegorza Świder. Jednostka szkoleniowa wykazała się starannością w świadczeniu usługi i bez zastrzeżeń wywiązała się ze zobowiązań. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. (...)
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com