Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Dyrektor Urzędu - Pan Eugeniusz Wiśniewski

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy w dniu 24 marca 2021r., przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni szkolenie zamknięte dla 9 pracowników na temat: „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami PUP w okresie pandemii Covid19".
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z programem i harmonogramem. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy. Trener, Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną w zakresie omawianych zagadnień. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili profesjonalizm i doświadczenie trenera oraz przydatność przekazanej wiedzy.
Poziom świadczonych usług sprawia, że możemy polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego, profesjonalnego i wiarygodnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 27 lutego 2021r. szkolenie zamknięte nt. "Zmiany na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19 wraz z istotnymi zmianami dotyczącymi sprawozdawczości statystycznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2021r." - dla grupy 11 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Anna Świderska

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy w dniu 14 grudnia 2020r., przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku szkolenie nt. „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami PUP w okresie pandemii Covid19 – tarcza antykryzysowa, raporty ZUS U1-U7,  sprawozdawczość MRPiPS-02 oraz obsługa klienta - z maksymalnym wykorzystaniem drogi elektronicznej" w którym uczestniczyło 20 pracowników tutejszego Urzędu.
Szkolenie przeprowadzone zostało w rzetelny sposób, zgodnie z umową i harmonogramem, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Zajęcia były prowadzone w ciekawy, interesujący sposób. Trener Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenie oraz przydatność przekazanej wiedzy, dlatego rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych.
Referencja - skan

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Paweł Klamka

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Gen. F. Kleeberga 2 – przeprowadziła 2-dniowe szkolenie w formule on-line (webinarium)- dla 23–osobowej grupy pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy oraz pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z woj.kuj-pom. - na temat:

Dzień 1. Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy w świetle ostatniej nowelizacji. Trener - dr Mariusz ŚMIGIEL

Dzień 2. Poprawne stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Trener - dr Mariusz ŚMIGIEL


Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana w pełni należycie i zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia Pan dr Mariusz Śmigiel – spełnił wymagania i oczekiwania słuchaczy.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

Dyrektor Urzędu - Pani Justyna Tyszkiewicz

Informujemy, że grupa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w październiku 2020r. uczestniczyła w szkoleniu zamkniętym zorganizowanym przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista (...) na temat: Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020. Program PŁATNIK IPP – szybki kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych” - które przeprowadziła Państwa - Pani Arletta Sobacka. (...)
W/w szkolenie zrealizowane zostało w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze i na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Wykładowca wykazał się bogatą wiedzą zawodową, doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi. (...)
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu rekomenduje usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Profesjonalista oraz Trenera Panią Arlettę Sobacką, ze względu na wysoką jakość szkolenia, elastyczność w doborze zagadnień oraz oryginalny, a przy tym jasny i bezpośredni, sposób przekazania wiedzy.

Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Maja Strześniewska

W dniach 14 - 15 września 2020 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu uczestniczyli w szkoleniu zamkniętym "Praktyczna obsługa elektronicznej dokumentacji w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w modułach - praca.gov.pl/ePUAP /PUE ZUS" - zorganizowanym przez firmę Szkoleniowo-Konsultingową "PROFESJONALISTA".
Wysoki pozimo merytoryczny, ogromne zaangażowanie trenera, przystępny przekaz oraz dbałość o jakość zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. Organizacja oraz przebieg szkolenia spełniły oczekiwania pracownikow PUP. Poziom świadczonych usług sprawia, że możemy polecić firmę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Mariola Bock

Niżej wymienione szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zostało zorganizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA ul. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U7 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020r." dla 12 pracowników w dniu 16.09.2020 (...)
Wysoko oceniamy przygotowanie szkolenia na najwyższym poziomie i profesjonalnie. Szkolenia spelniły nasze oczekiwania. Prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder dysponował dużą wiedzą i doświadczeniem, ponadto materiały szkoleniowe okazały się pomocne w dalszej pracy.
Z przyjemnością możemy polecić firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA Bydgoszcz w szczególności, że jakość świadczonych usług jest bardzo wysoka. Oferowane usługi szkoleniowe charakteryzują się niezawodnością i starannością.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

p.o. Dyrektora Urzędu - Pani Barbara Gil

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach 24-25 sierpnia 2020 była organizatorem szkolenia pt. "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020. Program Płatnik IPP - szybki kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych" , w którym uczestniczyło czterech pracowników  naszego Urzędu. (...) Firma zorganizowała szkolenie z dużą starannością tj. przygotowanie merytoryczne wykładowcy, znajomość tematu, umiejętność przekazania treści - pracownicy ocenili bardzo wysoko. Pozyskana wiedza i nowe umiejętności zakwalifikowane zostały przez uczestników, jako bardzo przydane na obecnym stanowisku pracy.
Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (....) jako partnera rzetelnie organizującego i realizującego szkolenie.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 10-11 sierpnia 2020r. zorganizowała szkolenie pn.: "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020" (...)
Szkolenie zostało przeprowadzone z największą starannością pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, zgodnie z przyjętym programem oraz w zaplanowanym terminie. Profesjonalne podejście firmy, przejawia się przed wszystkim doskonałym zrozumieniem naszych oczekiwań i prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie realizacji szkolenia (...)
Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim rekomenduje firmę PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa jako rzetelnego Partnera realizującego usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.
Referencja - skan

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku oraz załatwianie spraw z wykorzystaniem drogi elektronicznej” (...)
Firma zapewniła wykładowcę z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym. Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce. (...)
W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com